CPU比較

どのくらいの性能差があるか、調べてみた。
CPUの種類が違うから厳密じゃ無いと思うけど、まぁ、だいたい分かれば良い。

Raspberry Pi 1 Model B

CPU ARM1176JZF-S
CPU Speed 700 MHz
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/

Buffalo WZR-HP-G300NH

CPU     Atheros AR9132 rev 2
CPU Speed     400 MHz
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Buffalo_WZR-HP-G300NH

Nexx WT3020

CPU
CPU Speed: 580MHz
https://wiki.openwrt.org/toh/nexx/wt3020